Snoopy & Friends Cute 爆登陸麥當奴

為配合《史諾比:花生漫畫大電影》係港澳地區上映,《花生漫畫》兩位人氣主角—Snoopy 同 Charlie Brown,帶埋班 Friends去到麥當勞,推介多款主題美食外,3/12起仲為一眾 Fans 帶嚟「Snoopy抱抱咕臣」系列及多款精美Snoopy限量精品!當然仲有最正嘅銅鑼灣廣場二期麥當勞餐廳更將變身為Snoopy主題店,Fans Are You Ready ?

11/12起,開心樂園餐Snoopy & friends玩具,將於每星期會推出兩款Snoopy主題玩具!

其他相關文章